زندگی و تحصیل در ونکوور

دکتر Henry می گوید، حفظ فاصله ی یک متری در شرایط کلاس به احتمال زیاد کافی است

Published

on

Spread the love

طبق گفته ی دکتر Bonnie Henry مسئول بهداشت استان، وجود حداقل فاصله ی دو متری برای جلوگیری از انتقال  COVID-19، ممکن است همیشه برای دانش آموزان در یک کلاس کنترل شده لازم نباشد.

دکتر Henry در پاسخ به سوالات در یک کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه 3 سپتامبر گفت، یک متر فاصله می تواند در شرایطی که دانش آموزان در ردیف میزها یا صندلی ها می نشینند کافی باشد، همه در یک جهت و دور از یکدیگر باشند، کافی است.

دکتر Henry گفت: من می گویم این یک درجه بندی است: دو متر بهتر از یک متر، و یک متر بهتر از صفر است.

اما این در چارچوب اقدامات دیگری است که در مدارس اعمال می شود، مانند اینکه اگر دانش آموز حال خوبی ندارد، به مدرسه وارد نشود. به عبارت دیگر، اگر در محیط زندگی شما کسی بیمار نباشد، هیچ خطری وجود ندارد.

و گرچه این درجه بندی ریسک برای کارمندان اداری که در محیط های کوچک نشسته اند اعمال می شود، اما در موقعیت های اجتماعی مانند مهمانی های خصوصی، جایی که مردم در یک محیط داخلی با یکدیگر صحبت می کنند، اعمال نمی شود.

اگر قرار است رو در روی یکدیگر باشید، ما به این دو متر فاصله ی کامل احتیاج داریم. اما اگر قرار است در یک ردیف کنار هم قرار بگیریم، جای کمی که مابین شما قرار خواهد گرفت، کاملاً ایمن است.

در مورد كودكان كوچك تر، تمرکز بیشتر بر روی جلوگیری از لمس نقاط مشترک هنگام حضور در كلاس است تا حفظ فاصله ای خاص.

دکتر Henry گفت: دست دادن ها و بغل کردن ها باید از راه دور انجام شود.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!