اخبار

قانون جدید: در محدوده ی اطراف مدارس و زمین های بازی، باید از صبح تا شب سرعت خود را کاهش دهید. اگر نه ممکن است تا 253 دلار جریمه شوید

Published

on

کاهش سرعت در استان BC کانادا
Spread the love

با بازگشت هزاران دانش آموز به کلاس های درس در سراسر بریتیش کلمبیا در این هفته، مقامات به رانندگان یادآوری می کنند که محدودیت های خاص سرعت در مناطق اطراف مدارس بار دیگر به مرحله ی اجرا در می آید. 

رانندگانی که این محدودیت های تازه را رعایت نکنند، باید انتظار جریمه ی نقدی داشته باشند. 

#salamvancouver

بر اساس گزارش ICBC ، جریمه ی رانندگانی که محدودیت سرعت در مناطق اطراف مدارس را رعایت نکنند، بین 196 تا 253 دلار است. 

محدودیت سرعت در مناطق اطراف مدارس بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر، دوشنبه تا جمعه، 30 کیلومتر در ساعت است، مگر اینکه خلاف این موضوع اعلام شده باشد. 

در مناطق اطراف زمین بازی، محدودیت سرعت 30 کیلومتر در ساعت از طلوع تا غروب آفتاب، 365 روز سال اعمال می شود. 

علاوه بر سرعت غیرمجاز در مناطق اطراف مدرسه، BCAA  در گزارش خود اشاره می کند که رفتارهای خطرناک رانندگی توسط والدین و مسئولان مدرسه یک مسئله ی ثابت است. 

به همین ترتیب، دستورالعمل های معمول هنگام رانندگی، پیاده کردن یا سوار کردن بچه ها در مناطق مدرسه را به افراد یادآوری می کند: 

  • به مناطق تعیین شده برای سوار و پیاده کردن احترام بگذارید و از کودک خود بخواهید از سمتی از ماشین خارج و به آن داخل شود که سمت پیاده رو است.  
  • حتی برای یک لحظه دوبله پارک نکنید، این کار میدان دید سایر کودکان و وسایل نقلیه را کور می کند. 
  • از دور زدن یا دور دو فرمان در این منطقه اجتناب کنید، این کاری خطرناک است که می تواند سایر رانندگان و عابران پیاده را گیج کند. 
  • ازدحام را کاهش دهید. در صورت امکان با Carpool، پیاده روی یا با دوچرخه سواری کودک خود را به مدرسه برسانید. اگر ترافیک بیش از حد سنگین است، یک مکان قانونی برای پارک خودرو در فاصله ی چند بلوک از مدرسه پیدا کنید و کودک خود را پیاده تا مدرسه همراهی کنید. 

معلمان و کارمندان BC روز سه شنبه 8 سپتامبر به کلاس ها بازگشتند و کودکان از 10 سپتامبر به مدرسه برخواهند گشت. 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!