کار در کانادا

مهاجران جدید کانادا به کارهایی پائین تر از سطح تحصیلات خود مشغول هستند

Published

on

Spread the love

طبق گزارشات مرکز آمار کانادا، بیشتر مهاجران جدیدی که به کانادا وارد می شوند دارای سطح بالای تحصیلات دانشگاهی و تخصصی هستند، اما به کارهایی پائین تر از سطح توانایی خود مشغول هستند. 

اغلب مهاجران از اینکه نمی توانند شغل های در حد تحصیلات و تجارب خود به دست بیاورند، شکایت دارند.   

اشتغال افراد به کارهایی پائین تر از سطح توان آنها با عبارت over qualification توصیف می شود. 

زمانی که یک مهاجر با تحصیلات و توانایی بالا وارد این کشور می شود، تا مدتی به دنبال کار متناسب با تجربیات خود می گردد. پس از آنکه از پیدا کردن شغل مناسب تجربه ی خود ناامید شد، مجبور می شود به کارهای تن دهد که از توان او کمتر است. این مسئله نه فقط برای مهاجران جدیدالورود بلکه برای مهاجرانی که تحصیلات دانشگاهی خود را در این کشور گذرانده اند نیز وجود دارد. 

بر اساس گزارشات سازمان آمار کانادا، مهاجران جدید سه برابر بیشتر از کسانی که در کانادا به دنیا آمده اند، مشغول کارهایی هستند که پائین تر از سطح توانایی ها و تحصیلات آنهاست. 

این گزارشات هر پنج سال یک بار منتشر می شود. بر اساس آمار سال 2016، مهاجران جدید دارای تحصیلات دانشگاهی کارشناسی یا بالاتر، دو برابر بیشتر از افراد متولد کانادا، به کارهایی اشتغال داشته اند که نیازی به تحصیلات دانشگاهی نداشته است. 

سوال این است که این مهاجران تا چه زمانی در شغل های پایین تر از توانایی خود به کار ادامه می دهند؟ زیرا هر چه این مدت طولانی تر باشد، تاثیر منفی بیشتری بر رفاه اقتصادی نیروی کار خواهد داشت. 

در گزارش سازمان آمار کانادا اطلاعات سرشماری های سال های 2006 و 2016 که میان نیروی کار 25 تا 49 ساله انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته اند که نتایج آن نشان می دهد، مهاجران جدید، هم در سال 2006 و هم در سال 2016، سه برابر بیشتر از نیروی کار متولد کانادا به کارهایی پائین تر از سطح توانشان اشتغال داشته اند.  

با شروع پاندمی کرونا این مسئله بیشتر به چشم آمد. بررسی های سازمان آمار کانادا نشان می دهد مهاجران جدیدی که در رشته های بهداشت و درمان آموزش دیده اند، بیشتر از متولدین کانادا، به کارهایی مشغول بوده اند که ارتباطی با بهداشت و درمان ندارد، در حالی که در بخش بهداشت و درمان نیاز مبرمی به نیروی کار وجود دارد. 

مهاجرانی که در کشورهای جنوب آسیا، جنوب شرقی آسیا و کشورهای حوزه ی کارائیب تحصیلات دانشگاهی خود را تمام کرده اند، بیشتر از مهاجران دیگر در معرض اشتغال به کارهایی پائین تر از سطح تحصیلاتشان بوده اند. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!