مهاجرت به کانادا

کانادا در پی مدرن سازی سیستم مهاجرتی خود

Published

on

Spread the love

با کاهش محدودیت های مسافرتی در سراسر جهان، دولت کانادا انتظار دارد با تعداد زیادی از تقاضانامه های مهاجرت روبرو شود. به همین دلیل دولت کانادا در حال برنامه ریزی برای ارزیابی مجدد و به روز رسانی پروسه ی مهاجرتی متقاضیان خود است.

#salam_vancouver

پس از شروع پاندمی کرونا، دولت کانادا به منظور پیشگیری از شیوع ویروس ، محدودیت های مسافرتی را اعمال کرد. اما وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی سعی کرد کار بررسی پرونده های مهاجرتی به تعویق نیافتد، و کارکنان دولت در سراسر دنیا نیز از منزل به کارهای خود می پرداختند. این وزارت خانه قصد دارد با رفع محدودیت های مسافرتی، از سیستم های دیجیتال و راهکارهای جدید، برای بررسی پرونده ها استفاده کند.

تغییرات وزارت مهاجرت کانادا در بخش های زیر خواهد بود:

  • توسعه ی ابزارهایی که به افزایش سریع ظرفیت عملیاتی وزارتخانه، در رسیدگی به پرونده های فعلی و پرونده هایی که در آینده افزایش خواهند یافت، کمک کنند.
  • توسعه ی ابزارهایی که به ارائه ی تقاضانامه ی ویزا، دریافت شهروندی، و برگزاری امتحان شهروندی به صورت آنلاین کمک کنند.
  • ارائه ی راهکارهای دیجیتال در سیستم های مدیریتی
  • اتوماسیون بخشی از روند رسیدگی به پرونده ها به منظور تمرکز ماموران این اداره بر روی پرونده های پیچیده تر.
  • ارائه ی راهکارهای دیجیتال برای تحلیل داده ها و تهیه ی آمار دقیق.
  • تقویت امنیت سایبری وزارت مهاجرت، شهروندی و پناهندگی.

دولت فدرال انتظار دارد تا سال 2022، پذیرای بیشتر از یک میلیون مهاجر جدید باشد، و ورود این تعداد مهاجر برای توسعه ی اقتصادی کشور در سال های آینده را ضروری می داند.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!