مهاجرت به کانادا

عملکرد بهتر مهاجران تازه وارد در بازار کار کانادا

Published

on

Spread the love

در گزارشی که اخیرا منتشر شد، مشخص شده است مهاجران تازه وارد در مقایسه با متولدین کانادا، تحصیل کرده تر بوده و عملکرد بهتری در بازار کار این کشور دارند.

Kimberly Wong اقتصاد دان، مقایسه ای را در میان سه گروه از افراد مختلف، مهاجران بسیار تازه وارد که کمتر از پنج سال از ورود آنها به کانادا می گذرد، مهاجران تازه واردی که بین پنج تا ده سال در این کشور بوده اند، و شهروندان متولد کانادا در میان سال های 2006 تا 2019 انجام داده است و به بررسی آمارهای مربوط به مولفه های نرخ مشارکت، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری در میان آنها پرداخته است.

#salam_vancouver

 با وجود اینکه نرخ مشارکت و اشتغال مهاجران بالاتر بود، اما یک شکاف درآمدی وجود داشت.

 در این دوره ی 13 ساله نرخ مشارکت و اشتغال مهاجران بیشتر از نیروهای کار متولد کانادا بود.

 در سال 2019، نرخ مشارکت مهاجران خیلی تازه وارد 4.5 درصد، و مهاجران تازه وارد 10 درصد بیشتر از افراد متولد کانادا و نرخ اشتغال مهاجران خیلی تازه وارد 1.5 درصد و مهاجران تازه وارد 8.7 درصد امتیاز بیشتر از افراد متولد کانادا بود.

 نرخ بیکاری در میان مهاجران کمتر شده است، اما هنوز بیشتر از نیروهای کار متولد کانادا می باشد. در سال 2019، نرخ بیکاری مهاجران خیلی تازه وارد، و مهاجران تازه وارد به ترتیب 4 و 1 درصد بیشتر از کانادایی ها بود.

 در آمد مهاجران نیز در حدود 2.87 تا 4.32 دلار کمتر از کانادایی ها است.

در این گزارش به شش دلیلی که عامل بهبود عملکرد مهاجران در بازار کار است، اشاره شده است:

  • تعداد بیشتری از مهاجران مدرک دانشگاهی دارند.
  • بازار کار قدرتمند در سال 2010 ، بیشتر از افراد متولد کانادا، به مهاجران سود رسانده است.
  • برنامه های فدرال و استانی (مانند برنامه نامزدی استانی) به بهبود عملکرد بازار کار برای مهاجران کمک کرده اند.
  • خدمات حمایتی به ورود بهتر مهاجران به بازار کار کمک کرده اند.
  • سیستم پذیرش مدارک خارجی بهبود یافته است.
  • اطلاعات بهتر در مورد بازار کار، ممکن است به مهاجران کمک کرده باشد، که بهتر برای بازار کار کانادا آماده شوند.

این گزارش در مورد کمتر بودن حقوق مهاجران نسبت به متولدین کانادا نیز به دو دلیل اشاره می کند:

  • چالش هایی که مهاجران با آنها روبرو هستند، از جمله تبعیض، موانع زبانی و دایره های اجتماعی کوچکتر
  • مشاغل اشتباه، مثلا ممکن است یک فرد تحصیل کرده در موقعیت شغلی غیر مرتبط به تحصیلاتش کار کند.

 و البته در این گزارش آمده است با توجه به میانگین سنی، و مدرک تحصیلی مهاجران در مقایسه با جمعیت در سن کار کانادایی، مهاجران جدید نیرویی مهم برای بازار کار کانادا محسوب می شوند.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!