مهاجرت به کانادا

اعطای اقامت دائم کانادا به پناهجویانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا کار می کنند

Published

on

Spread the love

مارکو مِندیسینیو وزیر مهاجرت کانادا از پناهجویان و دیگر امدادگرانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا کار می کنند، با عنوان فرشتگان نگهبان Guardian Angels نام برد. بسیاری از این پناهجویان در کبک ساکن هستند.

#salam_vancouver

با درخواست مردم کانادا از ایثار و کمک های این گروه از افراد قدردانی خواهد شد. پناهجویانی که در جریان مبارزه با بیماری کرونا در طول دوران پاندمی در کنار امدادگران پزشکی کار کرده اند.

پناهجویان در زمان عادی باید مدت های زیادی را منتظر بمانند تا با تقاضای پناهندگی آنها موافقت شده و بتوانند اقامت دائم کانادا را به دست بیاورند، اما با این طرح جدید، مدت انتظار برای کسانی که کمک کرده اند، برداشته می شود.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!