کار در کانادا و اقتصاد

برای ارسال اظهارنامه ی مالیاتی سال 2019 عجله کنید

Published

on

Spread the love

اگر هنوز برای پر کردن اظهارنامه مالیاتی سال 2019 اقدام نکرده اید، عجله کنید تا فرصت از دست نرود.

کانادایی هایی که مزایای فرزند Canada Child Benefit (CCB) و کردیت GST/HST دریافت می کنند، باید هر چه سریع تر اظهارنامه مالیاتی سال 2019 را تکمیل و ارسال  کنند.

#salamvancouver

آمارها نشان می دهند در حال حاضر 1.3 میلیون نفر از افرادی که واجد شرایط دریافت مزایای فرزند و یا کردیت GST/HST در سال 2018 بودند، هنوز اظهارنامه ی مالیاتی سال 2019 خود را پر نکرده اند و یا ارزیابی مالیاتی خود را ازCRA  دریافت نکرده اند. اگر شما نیز جز این گروه هستید و می خواهید مزایای فرزندان و یا کردیت GST/HST  را باز هم دریافت کنید، هرچه زودتر برای ارسال اظهارنامه ی مالیاتی خود اقدام کنید.

اگر ارسال اظهارنامه ی مالیاتی تا سپتامبر 2020 صورت نپذیرد، به احتمال زیاد دریافتی شما از ماه اکتبر متوقف خواهد شد، و حتی ممکن است مبالغ پرداخت شده در ماههای جولای، آگوست و سپتامبر 2020 نیز از شما پس گرفته شوند.

شما می توانید وضعیت واجد شرایط بودن خود برای دریافت مزایای فرزند یا کردیت مالیاتی را از طریق  My Account در وبسایت CRA و یا اپلیکیشن موبایل و یا MyBenefits CRA بررسی کنید.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!