خانه در کانادا خانه در کانادا

مسکن/املاک

تصویب میزان افزایش اجاره بها استان BC برای سال 2021

دولت BC میزان افزایش اجاره بها برای سال آینده را حداکثر 1.4 درصد اعلام کرد.  امسال صاحبان خانه ها مجاز...

    error: Content is protected !!