مسکن/املاک

چگونه مالیات خانه ها که توسط شهرداری ها اخذ می شود، به دلیل COVID-19 در Lower Mainland کاهش می یابد

برای اکثر صاحب خانه ها، مالیات املاک سال 2020 در Lower Mainland می بایست تا تاریخ 2 جولای پرداخت می...

اخبار ویژه

error: Content is protected !!