ویزا_کانادا ویزا_کانادا

مهاجرت

برنامه ی اسپانسرشیپ والدین، پدربزرگ و مادربزرگ‌ها برای سال 2020

وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا اعلام کرد، برنامه ی اسپانسرشیپ والدین، پدربزرگ و مادربزرگ ‌ها برای سال 2020، از...

error: Content is protected !!