کار در کانادا و اقتصاد

مهاجران جدید کانادا به کارهایی پائین تر از سطح تحصیلات خود مشغول هستند

طبق گزارشات مرکز آمار کانادا، بیشتر مهاجران جدیدی که به کانادا وارد می شوند دارای سطح بالای تحصیلات دانشگاهی و...

    error: Content is protected !!