کار در کانادا و اقتصاد

دولت BC از بانک ها خواسته است تا در مورد وام ها با مدارای بیشتری رفتار کند

مجله دیجیتال سلام ونکوور – John Horgan، نخست وزیر BC، از مؤسسات مالی کانادا خواست تا نقش خود را در...

اخبار ویژه

error: Content is protected !!