Connect with us

املاک در کانادا

21 طرح تحول بزرگ در نزدیکی SkyTrain که به آینده ی ونکوور شکل می دهند قسمت دوم

Published

on


Brentwood Town Centre (Burnaby)
توسعه ی مجدد مرکز خرید شهر Brentwood Town Centre، به The Amazing Brentwood ، با برج های مسکونی و تزریق قابل توجه مغازه های جدید، رشد Burnaby در سال های آینده را تضمین می کند.
فاز اول مرکز خرید برای افتتاح در پاییز سال 2019 برنامه ریزی شده است، در حالی که مرحله دوم باید در سال 2021 تکمیل شود.
همچنین منطقه ی Burnaby’s Brentwood ، مکان بلندترین ساختمان جدید مترو ونکوور خواهد بود: یک برج 700 فوتی مسکونی در Gilmore Place، که عنوان بلندترین برج منطقه را که در حال حاضر به هتل 660 فوتی Shangri-La در داون تاون ونکوور اختصاص دارد، خواهد گرفت.
یک برج 37 طبقه ای در Gilmore Place نیز، که نزدیک به 700000 فوت مربع مساحت تجاری دارد، یکی دیگر از بزرگترین پروژه های اداری آینده این منطقه خواهد بود.

The Amazing Brentwood
* سایت: بازسازی 26 هکتار از مرکز خرید Brentwood Town Centre
* دسترسی بهSkyTrain : Brentwood Town Centre Station
* معمار راهنما: James KM Cheng Architects and Stantec Architecture
*سازنده: Shape Properties * تعداد برج های مسکونی: 11
* تعداد خانه های جدید: 6000 واحد
* فضای اداری: 1 میلیون فوت مربع
* فضای تجاری: 1.1 میلیون فوت مربع

SOLO District
*سایت: 6 هکتار سایت واقع شده در جنوب غربی The Amazing Brentwood
* دسترسی به SkyTrain : Brentwood Town Centre Station
* معمار راهنما: Chris Dikeakos Architects
* سازنده: Appia Developments
* تعداد برج های مسکونی: 3
* تعداد خانه های جدید: 920 واحد
* فضای اداری: 230 هزار فوت مربع
* فضای تجاری: 80 هزار فوت مربع

Concord Brentwood
* سایت: بازسازی 26 هکتار واقع در جنوب شرقی The Amazing Brentwood
*دسترسی به SkyTrain : Brentwood Town Centre Station and Holdom Station
* معمار راهنما: James KM Cheng Architects and Francl Architecture
* سازنده: Concord * تعداد برج های مسکونی: 11
* تعداد خانه های جدید: 2610 واحد

Gilmore Place
* سایت: توسعه ی 12 هکتار در اطراف Gilmore Station
* دسترسی به SkyTrain : Gilmore Station
* معمار راهنما: IBI Group * سازنده: Onni Group
* تعداد برج های مسکونی: 7
* تعداد خانه های جدید: 3500 واحد
*فضای اداری: 1 میلیون فوت مربع
*فضای تجاری: 450 هزار فوت مربع

Lougheed Town Centre and Burquitlam (Burnaby)
بازسازی مرکز خرید Lougheed Town Centre ، به City of Lougheed، با ساکنان جدید و گسترش مغازه ها و اداره ها، یک کاتالیزور بزرگ برای توسعه جدید در منطقه و در امتداد North Road بین Lougheed Town Centre Station و Burquitlam Station خواهد بود.
فاز اول City of Lougheed ، به تنهایی 119000 فوت مربع فضای خرده فروشی جدید تا سال 2022 و 1570 خانه ی جدید تا سال 2023 به همراه خواهد داشت.
دقیقا در غرب مرکز خرید، پیشنهادی برای اضافه کردن دو برج با بیش از 1000 خانه ی اجاره ای به مجتمع مسکونی Lougheed Village وجود دارد.
و بالای North Road در نزدیکی ایستگاه Burquitlam، مجتمع مسکونی هشت طبقه ی Concert Properties – از جمله یک برج 50 طبقه – در حدود نیمی از کل برج های مورد نظر در منطقه ی اطراف ایستگاه SkyTrain برنامه ریزی شده یا در حال انجام است.

The City of Lougheed
* سایت: بازسازی 37 هکتار از مرکز خرید مرکز

Lougheed Town Centre

* دسترسی به SkyTrain : Lougheed Town Centre Station
* معمار راهنما: James Cheng Architects and GBL Architects
* سازنده: Shape Properties
* تعداد برج های مسکونی: 20
* تعداد خانه های جدید: 10000 واحد
* فضای اداری: 1 میلیون فوت مربع
* فضای تجاری: 1.3 میلیون فوت مربع

SOCO
* سایت: بازسازی 6 هکتار در شمال شرقی تقاطع North Road و Delestre Avenue
* دسترسی به SkyTrain : Lougheed Town Centre Station
* معمار راهنما: IBI Group * سازنده: Anthem Properties
* تعداد برج های مسکونی: 5
* تعداد خانه های جدید: 1390 واحد

Concert Properties-YMCA Burquitlam
* سایت: دو سایت در امتداد کریدور North Road
* دسترسی به SkyTrain : Burquitlam Station
* معمار راهنما: Endall Elliott and Raymond Letkeman Architects
* سازنده: Concert Properties * تعداد برج های مسکونی: 8
* تعداد خانه های جدید: 2700 واحد

Edmonds (Burnaby)
یک بازسازی توسط Ledingham McAllister ، به طور کامل منطقه Edmonds را تغییر می دهد، که در سال های اخیر یکی از آرام ترین فعالیت های توسعه ای در Burnaby بوده است.
* سایت: بازسازی 51 هکتار از محل سابق Safeway
* دسترسی به SkyTrain : Edmonds Station
* معمار راهنما: IBI Group * سازنده: Ledingham McAllister
* تعداد برج های مسکونی: 20
* تعداد خانه های جدید: 6400 واحد
* فضای اداری و تجاری: 200 هزار فوت مربع


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

این سایت رو دوست دارید؟ پس به بقیه هم معرفی کنید

error: Content is protected !!