Connect with us

اخبار ونکوور و بی سی

پارکینگ های پارکومتری در کلیه بیمارستان های BC، به حالت تعلیق در آمدند

Published

on


دولت استانی اعلام کرد، پارکینگ های پارکومتری در تمام بیمارستان های BC و مراکز بهداشتی و درمانی متعلق به آنها، معلق خواهند شد.

Adrian Dix وزیر بهداشت استان گفت، ما در تلاش برای کاهش انتقال COVID-19 ، پارکینگ های پارکومتری در کلیه ی مراکز درمانی را برای بیماران، کارکنان و ملاقات کنندگان، از اول آوریل تا اطلاع ثانوی معلق می کنیم.

Dix افزود، این تغییر باعث می شود تا افراد از نمایشگرهای لمسی و دکمه های روی کیوسک های پارکینگ دوری کنند و از اقدامات حفظ فاصله ی اجتماعی که توسط استان اجباری شده است، حمایت کنند.

پشتیبانی از کارکنان خط مقدم

با این اطلاعیه همچنین برای کارکنان خط مقدم در بیمارستان ها و مراکز مراقبتی، پشتیبانی زیادی فراهم خواهد شد.

یک درخواست مبنی بر حذف پرداخت هزینه ی پارکینگ از سوی کارکنان خط مقدم در طول همه گیری کروناویروس، در طی چند روز هزاران امضاء پشتیبانی به دست آورده بود.

West در گفتگویی گفت، او داستان های بسیار زیادی از پرستاران و كاركنان مراقبت های بهداشتی شنیده شده است، كه از یک شیفت طولانی اضافی خارج شده اند تا پول پارکینگ را شارژ کنند.

آنها در خط مقدم مبارزه برای ما کار می کنند، و پرداخت هزینه ی پارکینگ باید آخرین چیزی باشد که برای آن نگران هستند.

وی گفت: بسیاری از افراد فکر می کنند که پارکینگ در بیمارستان ها باید رایگان باشد. موافقم. اما به عنوان اولین قدم، مطمئناً اکثریت قریب به اتفاق ما می توانند قبول کنند که پارکینگ در بیمارستان ها در این زمان باید رایگان باشد.


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

این سایت رو دوست دارید؟ پس به بقیه هم معرفی کنید

error: Content is protected !!