Connect with us

املاک در کانادا

عدم صدور حکم تخلیه برای مستاجرین بد حساب در استان بی سی، از اول سپتامبر متوقف خواهد شد و صاحبخانه ها از این تاریخ می توانند درخواست حکم تخلیه کنند

Published

on


دولت BC این هفته از جزئیات چارچوب بازپرداختی پرده برداشت، که به مستاجران و صاحبخانه ها، در آماده سازی برای برداشتن کامل دستور عدم صدور حکم تخلیه از اول سپتامبر، کمک خواهد کرد.

Selina Robinson وزیر مسکن گفت: ما می دانیم که COVID-19 تمام جنبه های زندگی و اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده است. همانطور که ما با احتیاط برای راه اندازی مجدد اقتصاد پیش می رویم، با همان رویکرد دقیق در مورد قوانین مربوط به اجاره مسکن عمل می کنیم و از قبل به مردم اعلام می کنیم تا بتوانند برنامه ریزی کنند.

این تغییرات بنا بر گسترش برنامه ی Temporary Rent Supplement (TRS) ما ایجاد می شود و به مستاجران تا تابستان آینده فرصت می دهد، تا به تدریج هرگونه اجاره ی پرداخت نشده را برای کمک به حفظ مسکن خود پرداخت کنند، در حالی که همچنان ممنوعیت افزایش اجاره بها تا دسامبر ادامه می یابد.

این ممنوعیت در ابتدا در ماه مارس، به عنوان راهی برای حمایت از کسانی که خود را ناتوان از پرداخت اجاره، به دلیل از دست دادن شغل در طول همه گیری می دانستند، معرفی شد.

و در حالی که استان گفته بود مستاجران باید اجاره ی ماهانه ی خود را به طور کامل در ماه سپتامبر بپردازند، چارچوب بازپرداخت به گونه ای طراحی شده است که مستاجرها مجبور نیستند اولین پرداخت خود را، تا قبل از اولین موعد اجاره بها پس از گذشت 30 روز از تاریخ اخطار برنامه ی بازپرداخت بپردازند.

برای اکثر مستاجران با فرض اینکه صاحبخانه ی آنها برنامه بازپرداخت را قبل از پایان ماه آگوست ارائه دهند، این تاریخ اول اکتبر خواهد بود.

و برای اطمینان از اینکه مستاجرها یک بازه ی زمانی معقول و منطقی برای بازپرداخت هر اجاره ای که مدیون هستند، دارند، دولت BC گفت، چارچوب برنامه ی بازپرداخت مستلزم آن است كه صاحبخانه تا جولای 2021 به مستاجر مهلت بدهد تا هر اجاره ی عقب افتاده را بازپرداخت كند، مادامی كه اقساط ماهانه پرداخت می شود.

به عنوان مثال، این استان اظهار داشت: مستاجری که 2000 دلار اجاره ی عقب افتاده  دارد، چارچوب بازپرداختی به شکل زیر دریافت می کند:

  • مقدار کل اجاره ای که بدهکار است (2000 دلار)


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

این سایت رو دوست دارید؟ پس به بقیه هم معرفی کنید

error: Content is protected !!