Connect with us

کار در کانادا

شروع کسب و کار و کارآفرینی توسط مهاجران بیشتر از افراد متولد کاناداست

Published

on


مطالعه جدید نشان میدهد که تعداد مهاجرانی که کسب و کاری در کانادا آغاز میکنند رو به افزایش است.


مطابق مطالعه جدیدی توسط (Business Development Bank of Canada (BDC، به لطف تازه واردان، کارآفرینی در کانادا به سرعت در حال رشد است.
در این بررسی مشخص شد که احتمال اینکه تازه واردان کسب و کاری را آغاز و مشاغل جدیدی ایجاد کنند، بیشتر از افراد متولد کانادا است.
نرخ کارآفرینی در تازه واردان دو برابر افراد متولد کانادا است.
در سال 2018، تعداد کارآفرینان تازه وارد به 251،600 نفر رسید، افزایش 22 درصدی به نسبت سال 2006.
پیش‌بینی میشود که تا سال 2030، مهاجران مسئول 80 درصد افزایش جمعیت کانادا باشند.
پراسترس اما با ارزش در این مطالعه مشخص شد با اینکه داشتن یک کسب و کار امری پر استرس است، اما 90 درصد کارآفرینان اعلام کردند که از نظر حرفه ای احساس رضایت دارند و انگیزه هایی بیشتر از کسب درآمد تنها دارند.
داشتن کسب و کاری موفق سخت است. حدود یک سوم کسب و کارها در کمتر از پنج سال تعطیل میشوند، و کمتر از نیمی بعد از ده سال هنوز فعال هستند.
با این حال مهارت هایی وجود دارد که آموختن آنها میتواند به داشتن کسب و کاری موفق کمک کند.
تخصص های مدیریتی و حرفه ای به همراه عزمی محکم افراد با هدف، که در هنگام مواجهه با سختی و مشکلات قوی هستند و با شکست خوردن ناامید نمیشوند در کار آفرینی موفق تر خواهند بود.
مطالعاتی که راجع به رابطه میان کارآفرینی و داشتن عزمی محکم انجام شده است مشخص شد که رابطه ای مثبت میان این دو مورد وجود دارد.
داشتن عزم به معنی صبر و مقاومت برای رسیدن به هدفی خاص است. عزم با افزایش سن بیشتر میشود، اما مشخص نیست که امری درونی است و یا قابل یادگیری.
اما با این حال تخصص های لازم برای پرورش یک کسب و کار قابل یادگیری است.

تخصص هایی از این قبیل:
* مدیریت مالی * فروش و بازاریابی
* مدیریت منابع انسانی * مدیریت عملیات
* برنامه ریزی راهبردی

11 توانایی مدیریتی در چهار دسته قرار گرفتند:
* مدیریت سازمانی * رهبری و مدیریت افراد
* نوآوری * شبکه سازی
توانایی های مدیریتی در نوآوری و شبکه سازی تاثیر مثبتی بر افزایش فروش داشتند. نوآوری و مدیریت سازمانی نیز رضایت کاری را افزایش می دهند.


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

این سایت رو دوست دارید؟ پس به بقیه هم معرفی کنید

error: Content is protected !!