Connect with us

کار در کانادا

سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت یا Sand Oil کانادا به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است

Published

on


گزارشات اخیر نشان می دهد سهام سرمایه گذاران خارجی در نفت شنی کانادا، از ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به میزان ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است.


رئیس ژاپنی شرکت Sand oils کانادا و مانع تراشی هایش را دلیل این اتفاق میداند.
وی گفت سرمایه‌گذاران زمانی به تزریق سرمایه ی خود راغب می شوند که ، به آن سرمایه‌گذاری اطمینان داشته باشند، که در حال حاضر چنین اطمینانی وجود ندارد.


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

این سایت رو دوست دارید؟ پس به بقیه هم معرفی کنید

error: Content is protected !!