Connect with us

کار در کانادا

حداقل دستمزد در BC، از اول ماه جون افزایش می یابد

Published

on


حداقل دستمزد ساعتی در BC ، از روز شنبه 1 جون 2019، برابر با 1.20 دلار در هر ساعت افزایش می یابد.
دستمزدها از 12.65 دلار به 13.85 دلار افزایش پیدا می کنند و همچنین حداقل دستمزد برای لیکور سرورها، resident caretakers و live-in camp leaders نیز افزایش می یابد.
طبق اعلام وزارت کار BC، از اول ماه جون،
حداقل دستمزد لیکور سرورها نیز تا 12.70 دلار در هر ساعت افزایش می یابد.


حداقل دستمزد resident caretaker ها
نیز به 831.45 دلار در هر ماه برای افرادی که 9 تا 60 واحد را مدیریت می کنند، و 2832.11 دلار برای افرادی که 61 واحد و یا بیشتر را مدیریت می کنند، افزایش پیدا می کند.
حداقل دستمزد live-in camp leader ها
برای هر روز، به 110.87 دلار افزایش خواهد یافت.
سال گذشته حداقل دستمزد عمومی، در BC برابر 11.35 دلار بود که به 12.65 دلار افزایش یافت.
حداقل دستمزد کسانی که محصولات زراعی را با دست برداشت می کنند نیز، در ژانویه 2019 به میزان 11.5٪ افزایش یافت.
این گزارش می گوید، در ماه جون سال 2021، حداقل دستمزد عمومی در B.C ، به حداقل 15.20 دلار در هر ساعت خواهد رسید.


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

این سایت رو دوست دارید؟ پس به بقیه هم معرفی کنید

error: Content is protected !!