Connect with us

کار در کانادا

جوانان کانادایی چه انتظاراتی از شغل خود دارند؟

Published

on


طبق آخرین تحقیقات، هنگامی که جوانان کانادایی به دنبال شغل هستند، در واقع به دنبال شغلی با امکان پیشرفت می باشند. مشاغل جوانان کانادایی یک صنعت در حال رشد است که سبب می شود شما تا آخر عمر در یک بخش گیر نکنید. در واقع، جوانان این نسل می دانند چه انتطاری از شغل خود دارند و آن پیشرفت های بی نهایت است.
تحقیقی در تابستان 2019 و بر روی 2,000 جوان کانادایی انجام شده است، و به خصوص بر انتظارات جوانان از مشاغل تمرکز می کند.
68% پاسخ دهندگان بیان داشتند قصد دارند در سازمانی مشغول به کار شوند که فرصت پیشرفت فراوان و مزایای مالی خوبی داشته باشد.


با توجه به اینکه نرخ بیکاری در کانادا به کمترین میزان خود طی 4 دهه اخیر رسیده است، مناسب است که کارفرمایان مزایای شغلی را پررنگ تر کنند.
طبق تحقیق انجام شده، جوانان این نسل اگر در یک موقعیت شغلی امکان رشد نداشته باشند، حتی اگر شرکت حقوق بیشتر و مزایای مالی برای این موقعیت به آنان پیشنهاد دهد، آن شغل را نخواهند پذیرفت.
63% شرکت کنندگان در این تحقیق اعلام کردند تمایل دارند در بخشی از صنعت مشغول به کار شوند که رشد چشمگیری داشته و همچنان به این رشد ادامه می دهد.
طبق گزارش IBISWorld، برخی صنایع در حال رشد در جهان در سال 2019، شامل تولید ماری جوآنا، آموزش زبان و صنایع تولیدی می باشد.
در میان آن ها یکی از صنایع در حال رشد کانادا در سال جاری، انرژی پاک می باشد.
همچنین 61% شرکت کنندگان اظهار داشتند به کار در بخش تکنولوژی، و ارتقای کیفیت زندگی روزمره مردم، علاقه دارند.
این تحقیق همچنین نشان می دهد 59% جوانان از طریق سایت مشاغل و تنها 30% آنان از طریق LinkedIn به جستجوی شغل مورد نظر خود می پردازند.


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

این سایت رو دوست دارید؟ پس به بقیه هم معرفی کنید

error: Content is protected !!