Connect with us

بدون دسته بندی

بعد از دو سال رکود، فروش خانه های مستقل در تورنتو مجدداً رونق گرفت

Published

on


بعد از دو سال رکود در بازار مسکن تورنتو، از آوریل سال 2019 ، فروش خانه های مستقل در منطقه ی 905 ، شامل حومه ی تورنتو، میسی ساگا، اوکویل ، برمپتون، نیومارکت، پیکرینگ و آشووا، مجددا رونق گرفت.


در سال 2017 ، و در پی رکود در بازار مسکن، منطقه ی 905 تورنتو، از مناطقی بود که بیشترین کاهش فروش را مشاهده کرد، به طوری که فروش در مقایسه با سال قبل از آن، به کمتر از نصف کاهش یافت.
اما به نظر می رسد، بازار این خانه ها مجددا رونق گرفته است. در طول ماه آگوست، در مقایسه با سال قبل، فروش خانه های مستقل 25 درصد افزایش داشته است.
با وجود افزایش فروش، قیمت ها در این منطقه تغییر زیادی
نداشته اند. به نسبت سال گذشته قیمت متوسط یک خانه ی مستقل، با 1.3 درصد افزایش به 918242 دلار رسیده است.


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

این سایت رو دوست دارید؟ پس به بقیه هم معرفی کنید

error: Content is protected !!