Connect with us

کار در کانادا

افرادی که کسب و کار شخصی خود را اداره می کنند و افراد با درآمد ماهانه کمتر از 1000 دلار نیز، واجد شرایط دریافت کمک مالی CERB کانادا خواهند بود

Published

on

اخبارکانادا , اخبار_ونکوور

طرح حمایتی CERB از سوی دولت فدرال گسترش پیدا کرده، تا افراد بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهد. به این ترتیب افرادی که شغل ازاد دارند، کسانی که درامد ماهانه کمتر از 1000 دلار دارند و کسانی که درآمد آنها از سود سهام می باشد نیز، به فهرست واجدین شرایط اضافه شده اند.

دولت فدرال از ابتدای همه گیری ویروس کرونا و شروع کمک های دولتی سعی در پر کردن شکاف های موجود در طرح داشته، تا بتواند کمک ها را به دست همه ی اقشار نیازمند آن برساند.

در وب سایت دولت ذکر شده، متقاضیان این کمک باید درآمد خالص کمتر از 1000 دلار در ماه را، قبل از کسر مالیات در نظر بگیرند.

وزیر کشاورزی، Marie-Claude Bibeau در پاسخ به سوال در مورد کسانی که درآمدشان از سود سهام بوده و حال آن را از دست داده اند گفت، قوانین به این صورت است که هر کس در طول 12 ماه گذشته 5هزار دلار درآمد داشته است و حالا آن را در اثر همه گیری از دست داده، واجد دریافت کمک مالی CERB کانادا می باشد.

ترودو اعلام کرد دولت همچنان در حال کار بر روی این طرح است تا با توسعه و بهبود آن بتواند معیارهای مشمولیت افراد را گسترش دهد، وی گفت از تمام کسانی که پیشنهاداتی در این زمینه داشته و ارائه داده اند، تشکر می کند و از پیشنهادات بیشتر استقبال خواهد نمود.


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error

این سایت رو دوست دارید؟ پس به بقیه هم معرفی کنید

error: Content is protected !!